อินโดนีเซีย

More: ชวา , บาหลี , กาลิมันตัน , เกาะสุมาตรา , นิวกินี , ซัมบาวา , โคโมโด